Zaznacz stronę

Dokumenty

Speed Business Mixer 2019

Zasady Speed Business Mixer

REJESTRACJA

Rejestracja na wydarzenie jest możliwa tylko za pośrednictwem formularza online na stronie: www.sbm.cciip.pl
Wszyscy uczestnicy z tej samej firmy powinny zarejestrować się oddzielnie.

Członkowie

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny dla firm zrzeszonych w obu izbach współorganizujących wydarzenie.
.
Uwaga: Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, członkowie którzy potwierdzą swój udział ale nie wezmą udziału i nie anulują przed 27.05.2019, zostaną obciążeni karą w wysokości 190 PLN+23%VAT

 

Firmy niezrzeszone
Udział w wydarzeniu dla firm niezrzeszonych 190 PLN + VAT23%.
W przypadku firm niezrzeszonych organizator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania profilu firmy przed potwierdzeniem rejestracji na wydarzenie.
Natomiast dla firm niezrzeszonych, które potwierdzą swój udział a nie będą uczestniczyć i nie anulują przed 27.05.2019 nie zostanie dokonany zwrot wniesionej opłaty.

 

TWORZENIE AGENDY SBM
Podczas rejestracji każdy uczestnik musi wskazać branżę, w której działa oraz 3 branże, które go najbardziej interesują i z którymi chciałby się spotkać.
Organizatorzy nie gwarantują spotkań z daną firmą/branżą. Spotkanie będzie możliwe tylko wtedy, jeśli przedstawiciele branży będą obecni na wydarzeniu.
Po rejestracji, zebrane informacje będą wykorzystane do celów stworzenia agendy Speed Business Mixera.
W dniu wydarzenia każdy uczestnik otrzyma spersonalizowaną agendę Speed Business Mixera z podziałem na stoły/sesje.
Tylko jeden representant danej firmy może uczestniczyć w każdej sesji Speed Business Mixera. Podczas Speed Business Mixer jeden uczestnik może zostać zastąpiony przez innego przedstawiciela.
Uczestnicy zostaną podzieleni na maks. 10 osobowe grupy. Podczas każdej sesji każdy uczestnik będzie miał półtorej minuty na zaprezentowanie firmy reszcie uczestników . Pod koniec każdej sesji uczestnicy udadzą się do innych stołów zgodnie ze spersonalizowaną agenda.
Rozmowy będą odbywały się w języku angielskim.